Vad som kan gå fel när man anlitar städfirma

När man anlitar städfirma är det viktigt att man känner att man kan lita på den firman man väljer. Särskilt om det gäller städning av hemmet, då behöver man anförtro en firma med en nyckel till sitt hem vilket faktiskt är en stor sak. Att ge någon tillgång till sitt hem är inget man bör ta lätt vid och särskilt inte när det gäller ett företag. Hur de behandlar sina anställda kan gå ut över dig och ditt privatliv.

Jag skulle aldrig ge min hemnyckel till ett företag jag inte visste drivs på ett bra sätt och som behandlar sina anställda väl. Det är för riskabelt. Tänk om en anställd på städfirman blir ilsken på sin chef och bestämmer sig för att göra inbrott hos en kund och stjäla saker eller bara orsaka skador. Det är inte kul och det är något som kan hända. Så när du skall hitta en städfirma, tänk på hur upplägget är och fundera på om du verkligen vill att människan du har kontakt med skall ha nyckeln hem till dig.

Det ovanstående är det viktigaste, sen har vi andra problem som kan uppstå. Det är då saker som att kontrakt inte upprätthålls och att vissa saker sopas under mattan. Det är viktigt att ha ett lagligt avtal med sin städfirma där det står specifikt vad man får för dem pengar man betalar. Har man inte det har man heller ingen laglig rätt att yrka på om man anser att tjänsten inte uppfyller de krav man tänkt sig. I rättsfrågor är det alltid den som har bevis eller belägg för sitt yrkande som har överhanden.

Så i korta drag är det viktigt att man hittar en pålitlig firma, det kanske är viktigare än att man hittar en billig firma.

Läs mer på vår blogg.