Posted on

Vem flyttar oftast till vem i en flytt

Stockholms universitet har utfört en undersökning där dom kollade på vem som flyttar till vem i en flytt när det gäller en man och en kvinna som ska flytta ihop. Man har sett att det oftast är kvinnan som flyttar hem till mannen och detta när det kommer till flyttar över längre avstånd, varför är det då såhär? Det ska vi gå igenom. En väletablerat flyttfirma skulle hålla med då dom sett många flyttar under sin karriär.

Vad har undersökningen kommit fram till?
Maria Brandén som är en av de som är ansvarig för undersökningen säger att man har tittat på de olika parternas karriärer och det är oftast mannen i förhållandet som har en bättre och tryggare karriär än kvinnan och kvinnan verkar oftast vara mer redo att lämna sitt arbete än mannen. Den flyttfirma vi har frågat ser också detta mönster väldigt tydligt.

Kvinnor verkar inte bara vara mer redo att lämna sitt jobb för att flytta till sin man, det är också så att kvinnorna i förhållandet gärna också anlitat en flyttfirma och flyttat mycket längre distanser än vad man sett att männen varit villiga att göra. Dessa saker har ju så klart orsaker och man har sett det att männen ofta är i högre social rang än kvinnan och det kan innebära saker som att mannen är flera år äldre eller att han tjänar mycket mer. Det kan också ha att göra med att mannen har en egendom och bostad som är mer anpassad för familj än kvinnan har.

Hur har man gjort undersökningen?
Stockholms universitet har använt sig av det svenska befolkningsregistret och tittat på par som är av olika kön och följt deras resor och vad de tagit för beslut i livet som har registrerats. Man har även pratat med den flyttfirma som tagit del av undersökningen och den håller med om det som man hittat i det svenska befolkningsregistret att olika maktobalanser i en relation ofta gör så att det är kvinnan som tagit sitt bohag till mannen.

Statistik från Moveria
Frågar man flyttbloggen och hemsidan Moveria så ser dom också ett mönster av könsindelningar. Det är till exempel en mycket större andel kvinnor som står för anlitandet av flyttstäd och flyttfirma. Däremot ser man en mycket större statistik åt männens håll där de läser Moverias artiklar som handlar om hantverksmässiga tips.

Man har även sett att denna statistik skiljer sig från land till land, Sverige verkar inte vara lika jämställt på dessa fronter så som till exempel Holland där det verkar vara lika fördelning. Österrike och Tyskland däremot har mer indelning än vad vi här i Sverige har.